Smago konstrukciju izgatavošanas ceha pamatu izbūve Vangažos 2011. gadā