Ūdens atdzelzošanas staciju izbūve Aizputē 2009. gadā.