Ūdens attīrīšanas staciju izbūve Īslīces pagastā 2011. gadā.