Pamatu plātnes izbūve Juglā 2013. gadā

Sadarbā ar Franzoni & Co SIA

Apjoms: 55m3

Izpildes termiņš: 10 dienas

Veicamie darbi: pamatu plātnes izbūve.